Hlavní stránka

Bachtale z.s se od roku 2001 rokem zabývá metodou komunitního plánování v okrese Česká Lípa v sociálně vyloučených komunitách. Hlavní náplní je práce s dětmi a mládeží, poradenská a informační pomoc pro dospělé. Řešíme problematiku integrace komunity do společnosti, situační prevenci dětí a mládeže, sociální prevenci dospělých, školství, vzdělávání. Také se snažíme dát prostor pro rozvoj multikulturních i romských tradic, folklóru, naší snahou je ve svých aktivitách vytvářet a předkládat veřejnosti pozitiva a realizovat formou různých veřejných akcí, výstav, besed, které slouží k informovanosti o romské kultuře, historii, jazyku a literatury.

Naší snahou je i zapojit ženy do aktivního společenského života, vytvářet prostor pro jejich sebevzdělávání, vytvořit prostor pro tvoření a vyrábění různých výrobků. Naše služby a akce jsou jednorázové, týdenní, celoroční a dlouhodobé. Pracujeme s lidmi ze sociálně vyloučených komunit všech věkových skupin.

Bachtale