Práce, vzdělávání, integrace

Zaměstnáváme těžce zaměstnavatelné

Naším posláním je pomoci zaměstnat těžce zaměstnavatelné. Naší snahou je i zapojit  zejména ženy do aktivního společenského života, vytvářet prostor pro jejich sebevzdělávání, vytvořit prostor pro tvoření a vyrábění různých výrobků. Dáváme možnost ukázat vlastní hodnotu i přes obtíže, kterými čelíte a vydělávat si tak peníze na své živobytí.  

Osvěta a vzdělávání

Pořádáme také zájezdy například do Osvětimi, s cílem poukázat na důležitost historie a poučení se z ní a vzdání holdu našim předkům, jenž osud tam skončil. Pomáháme lidem (různých věkových kategorii) ze sociálně vyloučených lokalit s integrací do společnosti.

Práce (nejen) s mládeží

Pevnou součástí naší práce je vzdělávaní mladých i dospělých ze sociálně vyloučených lokalit, z oblasti  Mimoně a okolí. Vytvořili jsme také školku pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Kultura a romské tradice

Také se snažíme dát prostor pro rozvoj multikulturních i romských tradic, folklóru, naší snahou je ve svých aktivitách vytvářet a předkládat veřejnosti pozitiva a realizovat formou různých veřejných akcí, výstav, besed, které slouží k informovanosti o romské kultuře, historii, jazyku a literatury.

Naše vize a poslání

"Zde by to chtělo několik referencí,,
Referenční 1
Travel Blogger

Handmade výrobky